Velkommen til
Kettinge Mølles hjemmeside


Generalforsamlingen den 18. marts forløb
glat. Formanden omtalte, at møllen var blevet
malet v.hj. af en sum penge, der var indkommet
fra Thorkild Høeghs Mindelegat. Kassereren
fremlagde årsregnskabet, der udviste et mindre
underskud på 3079 kr.
Vedr. valg til bestyrelsen ønskede Erland Jacob-
sen ikke genvalg. Erland fortjener stor tak for sin
store og stabile indsats. Knud Krag, Bjarne Clau-
sen og Anders Jensen blev alle genvalgt. Nyvalgt
blev Jan Jacobsen. Suppleanter Blev Helge Krag
og Michael Kunudsen. Else Marie Kok blev gen-
valgt som revisor og Knud B. Hacke som revisor-
suppleant.
Bestyrelsen foreslog ændring i vedtægterne. Dette
behandles på en ekstraordinær generalforsamling
d. 8.4.-2016 kl 16,30 i Møllehuset. Ændringerne
vedrører bekendgørelse af generalforsamling .
/Ib H.

 

Kettinge Mølle
Grønnegadevej 1B
4892 Kettinge
- en hollandsk mølle

 

Mølleomgangen restaureres.
Mølleomgangen er den eneste del af møllen, som
endnu ikke er blevet restaureret. Omgangen er
meget nødlidende og trænger til fornyelse.
Fornyelsen vil komme i løbet af foråret. Det bliver ikke
nogen billig sag. Den anslåede udgift løber op til små
400.000 kr.
Fem private fonde, som har støttet arbejdet med møllens
bevarelse tidligere, har igen vist stor velvilje og imødekommenhed
ved at stille midler til rådighed. Fondene er:
Møenbogårdfonden, Thorkild Høeghs Mindelegat, Agustinusfonden,
 A.P. Møllerfonden, og Brandsocietets Fond
Tusind tak til disse fem fonde, som gør det muligt at bevare
et gammelt kulturarvsminde.

Mølledag 2016.
Se programmet her på hjemme-
siden
 

Lav din egen hjemmeside med mono.net